Prohlášení o přístupnosti

Digitální a informační agentura se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky identitaobcana.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na identitaobcana.cz

Stav souladu

Internetová stránka identitaobcana.cz je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20. března 2023.

Digitální a informační agentura provedla vlastní posouzení.

Prohlášení bylo revidováno dne 20. března 2023.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby webová stránka identitaobcana.cz byla bez problémů přístupná všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, neváhejte nám to prosím sdělit. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím napište na e-mailovou adresu

Postupy pro prosazování práva

Digitální a informační agentura

Na Vápence 915/14

130 00 Praha 3

ID datové schránky: undefined

e-mail:


Použité standardy

Webové stránky byly navrženy tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle metodiky Ministerstva vnitra - Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací, která byla připravena pro účely zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Odkazovaný obsah

Na webu jsou používány odkazy, které směřují na jiné webové stránky na jiných webech, nebo na obecné soubory, které je možné prohlížet nebo stáhnout do počítače. Na webových stránkách Digitalní a informační agentury jsou obecně publikovány soubory v těchto formátech:

  • PDF – Přenosný formát dokumentů (Portable Document Format) souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader. PDF soubory mají příponu .pdf popřípadě .PDF. PDF je otevřeným standardem a je snadno přenositelný (jeho reprodukce je nezávislá na použitém softwaru i hardwaru), i proto je velice rozšířený a hojně využívaný. 1. července 2008 byl tento formát publikován jako standard ISO 32000-1:2008
  • XML – eXtensible Markup Language (česky rozšiřitelný značkovací jazyk), je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se vzhledem.

Informace z externích zdrojů

Na webových stránkách je publikován obsah, který je čerpán z externích zdrojů. Jedná se o stránky Portál občana a Mapa kontaktních míst Czech POINT, případně o další stránky. Obsah na těchto stránkách je závislý na poskytování údajů z externích zdrojů dat. V případě nedostupnosti těchto zdrojů nemusí být na těchto stránkách zobrazen kompletní obsah.

Hardwarové a softwarové nároky

Webové stránky Digitální a informační agentury je možné prohlížet na stolním počítači, notebooku nebo mobilním zařízení s připojením k internetu. Pro prohlížení webových stránek na počítači je ideální některý z nejpoužívanějších webových prohlížečů v nejnovější verzi – MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Pro prohlížení na mobilních zařízeních je doporučen Google Chrome a Safari. Pro kompletní a komfortní zobrazení webových stránek je zapotřebí mít ve webovém prohlížeči aktivováno používání JavaScript a CSS stylů. Není garantováno korektní zobrazování obsahu na operačním systému Windows XP/Vista a prohlížeči Microsoft Internet Explorer 10 (či starších verzích), neboť tyto softwarové produkty již nejsou podporovány ze strany jejich výrobce.

Brzy vás odhlásíme